Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Dziesięciolecie ustawy o zatrudnieniu socjalnym: Ludzie, ich pasja i upór – wartość nadrzędna ustawy

10-lecie-ustawyBył 2002 rok, kiedy w Polsce toczyły się dyskusje nad kształtem nowej polityki społecznej, która miała wzorować się na najlepszych dobrych praktykach krajów Europejskiej Wspólnoty, a które dotyczyły między innymi pomocy społecznej, nowych jej instrumentów oddziaływania na sytuację osób ubogich, bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W październiku 2002 r. ówczesna Wiceminister Pracy i Spraw Socjalnych, Pani Jolanta Banach zapowiedziała nowy akt prawny, stwierdzając zarazem że jest on dedykowany pamięci tragicznie zmarłego Marka Kotańskiego. Choć projekt budził wówczas wiele emocji i kontrowersji, po 10 latach funkcjonowania tej ustawy jego zapisy nie dziwią już ani przedstawicieli administracji publicznej, ani sektora organizacji pozarządowych, ani osób które korzystają z jej rozwiązań prawno – ekonomicznych.

Materiały zebrali i opracowali:
Andrzej Trzeciecki – Członek Rady Programowej Konwentu
Katarzyna Sokołowska – Członek Rady Programowej Konwentu

Pełna treść publikacji w formacie PDF znajduje się  tutaj.

Dane kontaktowe:
konwentciskis@gmail.com
konwentciskis.promocja@gmail.com

(Publikacja współfinansowana ze środków MPiPS w ramach projektu partnerskiego Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych pod tytułem Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” edycja 2011 – 2015)