Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności

diagnoza_rodzin_zastepczych_w_obliczu_dylematow_wspolczesnosciPrezentujemy Państwu bezpłatną publikację pod tytułem „Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności” pod redakcją naukową Marzeny Ruszkowskiej. Życzymy owocnej lektury!Rodzina stanowi wyjątkowe i niepowtarzalne środowisko, które najkorzystniej wpływa na fizyczny, psychiczny i społeczny rozwój dziecka, pod warunkiem jednak, że realizuje ona w sposób właściwy przypisane jej funkcje, zwłaszcza opiekuńczo-wychowawcze. Burzliwy okres transformacji ustrojowej przyniósł ze sobą nie tylko pozytywne skutki, ale też spowodował liczne zagrożenia i zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

Próba diagnozy tego trudnego terenu badawczego wydaje się być szczególnie ważna ze względu na zmiany dokonujące się w polskim systemie prawnym, próbującym się dostosowywać do standardów europejskich, w których nadaje się prymat rodzinie i rodzinnym formom opieki nad dzieckiem.

Niniejsze wydanie stanowi specyficzny rodzaj pokłosia publikacji o charakterze teoretycznym: „Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze”, sygnalizującej konieczność prowadzenia badań w środowisku rodzin zastępczych.

Bezpłatna publikacja pt. „Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności” w formacie pdf

Recenzent naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Pilch
Redakcja naukowa: Marzena Ruszkowska
Korekta: Małgorzata Pośnik

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.