Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatny poradnik „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

monitorowanie-losow-dzieckaInstytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizował projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”. W ramach projektu powstał m. in. bezpłatny poradnik „Monitorowanie Losów Dziecka”.

W ramach projektu zostały opracowane dwa narzędzia: 1) do  wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka” tj. rodzin, w których może wystąpić zjawisko przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz 2) do pracy z rodzinami z „grup ryzyka”, koncepcji wsparcia i realizacji planu pomocy. Powstała także publikacja „Monitorowanie losów dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych –narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”. Głównym celem projektu było wypracowanie instrumentów wczesnego reagowania na negatywne zjawiska zachodzące w rodzinach z „grup ryzyka”, wdrożenie ww. narzędzi przyczyni się do powstania gminnego systemu współpracy instytucjonalnej (z wiodącą rolą ośrodka pomocy społecznej), który będzie  przeciwdziałał przemocy w rodzinie wobec dziecka.

Bezpłatny poradnik dostępny jest po tym linkiem.