Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Pracownicy socjalni w Polsce – portret zbiorowy

pracownicy_socjalni_w_polsceZapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. “Pracownicy socjalni – portret zbiorowy”. Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie wyników badania kadry pomocy społecznej w Polsce, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

Zostało ono zrealizowane w ramach projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwietniu i maju 2013 r. Badanie miało charakter ogólnopolski, zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej. Uzyskany materiał posłużył do stworzenia zbiorowego portretu pracowników socjalnych w Polsce.

Bezpłatna publikacja pt. „Pracownicy socjalni w Polsce” w formacie pdf

Autorzy: Anna Olech, Marta Łuczyńska
Recenzent: dr Joanna Staręga-Piasek
Korekta: Małgorzata Pośnik

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.