Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezrobocie – między diagnozą a działaniem

bezrobocieZapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. „Bezrobocie – między diagnozą a działaniem”. Celem niniejszego opracowania jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących bezrobocia, których znajomość wydaje się istotna w przypadku osób zajmujących się na co dzień pomocą osobom bezrobotnym.

Bezpłatna publikacja pt. „Bezrobocie – między diagnozą a działaniem” w wersji pdf

Autorzy: Łukasz Arendt, Agnieszka Hryniewicka, Iwona Kukulak-Dolata, Bartłomiej Rokicki
Redakcja naukowa: dr Joanna Staręga-Piasek
Redakcja serii: Agnieszka Hryniewicka

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.