Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatne publikacje IRSS dotyczące Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej

sckisCentra i kluby integracji społecznej stanowią przykład wdrożenia rozwiązań mieszczących się w koncepcji aktywnej polityki społecznej, opartej na zmianie podejścia do uzyskiwania przez niektóre grupy dysfunkcyjne wsparcia i pomocy państwa. Programy reintegracyjne, jak i system funkcjonowania klubów mają na celu wzmocnienie podmiotowości uczestników i umożliwienie im „przywracania kontroli nad własnym życiem”.

Proponowany System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej jest odpowiedzią na pytanie środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego o sposób potwierdzania ich profesjonalnego przygotowania do wykonywania zadań zgodnych z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej (dalej SC KIS) jest jednym z trzech komponentów projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno–zawodowej w środowisku lokalnym”, którego cel główny sformułowano w następujący sposób: uzyskanie w gminach synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług poprzez wdrożenie w gminach modelu instytucjonalnej współpracy, budowanie w regionach platform współpracy oraz wdrożenie systemu certyfikacji.

W ramach tego komponentu powstały cztery publikacje autorstwa Zespołu Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Publikacje powstały w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, zainicjowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do lektury!

Lista publikacji:

1. Standard Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej: Tryb i sposób przyznawania Certyfikatu KIS

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie,
w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: Wojciech Zarzycki

2. Animacja tworzenia Klubu Integracji Społecznej  w środowisku lokalnym

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: Wojciech Zarzycki

3. Standard Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej: Rekomendacje MPiPS

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie,
w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: Wojciech Zarzycki

4. System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej: W stronę podnoszenia  jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej – raport końcowy

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie,
w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: Wojciech Zarzycki