Strona główna » Projekty » Aktualne projekty

Współpraca IRSS z Fundacją SYNAPSIS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych współpracuje z Fundacją SYNAPSIS przy realizacji dwóch projektów:

„Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej”  finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 Czas trwania projektu: od listopada 2012 do września 2013r. Budżet IRSS w ramach dotacji wynosił 44.000zł.

W ramach projektu realizowano badania, zorganizowano debatę oraz wydano publikacjęRaport 2013 Dorośli z autyzmem – obywatele Mazowsza”.

„Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ECORYS Polska oraz Euroregionu Bałtyk.

Czas trwania umowy w ramach projektu: od lipca 2013 do września 2014r. Budżet IRSS w ramach dotacji wynosi 43.100zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych oraz z sześcioma organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu realizowane są badania, szkolenia oraz publikacja.

Więcej informacji na stronie www.autyzmwpolsce.pl