Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

Współpraca IRSS z Fundacją SYNAPSIS w ramach projektu "Integracja społeczna osób z autyzmem"

W ramach prowadzonego przez Fundację projektu „Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), IRSS współuczestniczył w badaniach dotyczących sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej tej problematyki wśród pracowników socjalnych. Informacje na temat sposobów postępowania z osobami z autyzmem znalazły się w programach prowadzonych przez Instytut szkoleń, co przyniesie długotrwałe efekty dla tej grupy niepełnosprawnych i pomoże w stworzeniu takich lokalnych programów wsparcia, które będą adekwatne do rzeczywistych potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Więcej na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji SYNAPSIS – www.synapsis.waw.pl.