Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

MISARN

Partnerstwo na rzecz Rozwoju Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, ale Ruchowo Niepełnosprawnych MISARN.

Celem projektu – realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL – jest wypracowanie kompleksowego, międzyresortowego systemu przeciwdziałania dyskryminacji młodych, intelektualnie sprawnych, ale ruchowo niepełnosprawnych (MISARN) – mieszkańców Warszawy oraz rozwój ich szans na udany start w dorosłe życie osobiste, społeczne i zawodowe.

Do zadań Instytutu w ramach projektu należy: opracowanie narzędzi badawczych i wyników badań: „Diagnoza sytuacji życiowej młodych, intelektualnie sprawnych, ale ruchowo niepełnosprawnych MISARN” oraz „Trajektorie życiowe MISARN”, a także przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  „Przeciw bezradności MISARN” – adresowanych do pracowników socjalnych i innych profesjonalistów, którzy w swej praktyce zawodowej zajmują się pracą z młodymi osobami z niepełnosprawnością ruchową, oraz warsztatów edukacyjno-integracyjnych – Szkoła Letnia MISARN.

Partnerstwo MISARN tworzą: Fundacja Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” – administrator projektu, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej, Uniwersytet Warszawski (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych), Zakład Elektroniki Profesjonalnej ASM.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.misarn.pl