Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

IRSS wykonawcą projektu "Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w szkoleniu zleconym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu pn. Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to pierwsze od wielu lat systemowe szkolenie adresowane do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, gdyż ma ona zasadniczy wpływ na efektywną realizację zadań z szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej i na skuteczność działań pracowników socjalnych.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w dwóch obszarach: (1) standardów postępowania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (2) zarządzania – zarówno w zakresie kierowania zespołem interdyscyplinarnym czy zespołem pracowników zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również identyfikowania kooperantów wśród lokalnych instytucji i organizacji.

Zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej w obu tych obszarach miały będzie miało swój rezultat w bardziej skutecznym ograniczaniu zjawiska przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawowymi zadaniami nałożonymi na instytucje samorządu terytorialnego.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje trzy moduły;

  1. Nowoczesne metody zarządzania zespołem pracowników
  2. Zespoły interdyscyplinarne jako jeden z instrumentów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  3. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ramowy program szkolenia w formacie PDF można znaleźć tutaj.

Informacje organizacyjne

Szkolenia skierowane są do kierowników ośrodków pomocy społecznej, kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, kierowników Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie oraz dla przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz przedstawicieli służb wojewodów sprawujących nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z każdego z 16 urzędów wojewódzkich.

Trzydniowe szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom szkolenia transport na trasie Warszawa – Białobrzegi – Warszawa oraz nocleg i wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod tym linkiem. Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 103, 105, 106, 107.