Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

Ewaluacja

Ewaluacja w pomocy społecznej – czas trwania: grudzień 2007 – listopad 2008

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01, Komponent 6 „Wzmacnianie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym”

Celem projektu „Ewaluacja w pomocy społecznej” jest poszerzenie wiedzy nt. ewaluacji projektów społecznych wśród pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz ośrodków pomocy społecznej. Chcielibyśmy, aby ewaluacja stała się terminem znanym wśród pracowników tych jednostek i aby była narzędziem szeroko wykorzystywanym w pomocy społecznej. Uważamy, że umiejętność ewaluacji jest przydatna pracownikom w ocenie ich działań i w konsekwencji do wprowadzania zmian.
Projekt o zasięgu ogólnopolskim, działania podejmowane przez Instytut w ramach projektu:

  • szkolenia wybranych grup pracowników pomocy społecznej (maj/czerwiec 2008), · wydanie publikacji pt. ”O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej”
  • wyniki projektu zostaną zaprezentowane na seminarium poświęconym znaczeniu ewaluacji w pomocy społecznej (październik 2008).

W wyniku projektu powstała bezpłatna publikacja „O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej”, którą można pobrać TUTAJ .