Instytut Rozwoju Służb Społecznych od niemal dekady uczestniczy jako partner w licznych projektach z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej. Od roku 2005 IRSS brał udział m. in. w takich projektach, jak W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, Profesjonalny pracownik socjalny, Samoocena doświadczenia i edukacji radnych w Europie, Ewaluacja w pomocy społecznej, Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym, czy Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie. Zarówno w ramach projektów, jak i w związku z prowadzoną działalnością badawczą, wydawniczą i szkoleniową, IRSS współpracuje z licznymi instytucjami związanymi z polityką społeczną, w tym:

  • Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  • jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  • Obserwatoriami Integracji Społecznej
  • Konwentem Klubów i Centrów Integracji Społecznej,
  • Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej,
  • niezależnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami pomocy społecznej i polityki społecznej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiej sieci współpracujących z Instytutem organizacji, IRSS jest w stanie wnieść znaczący wkład merytoryczny do każdego projektu badawczego lub edukacyjno-szkoleniowego związanego z polityką społeczną. Jeśli są Państwo zainteresowani możliwością współpracy z IRSS w ramach wspólnych przedsięwzięć badawczych lub edukacyjno-szkoleniowych, zapraszamy do skontaktowania się z nami.