Organizatorzy

Organizatorami Spotkania Metodyków Pracy Socjalnej są Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz jeden spośród  Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Instytut jest jednostką zapewniającą wsparcie eksperckie zarówno dla pracowników służb społecznych, jak i wszystkich zajmujących się problemami szeroko rozumianej polityki społecznej.

Działalność IRSS obejmuje organizację szkoleń, prowadzenie badań i analiz związanych z polityką społeczną, jak i działalność wydawniczą.

IRSS jest jedynym instytutem badawczym w Polsce, który koncentruje się na pracy socjalnej. Naszą misją jest dostarczanie solidnych informacji i analiz dotyczących polityki społecznej oraz pomoc w stałym podwyższaniu jakości pracy socjalnej i polityki społecznej przez:

  • organizację szkoleń dla pracowników służb społecznych,
  • prowadzenie badań nad problemami związanymi z polityką społeczną, w tym nad sposobami skutecznego zapewnienia pomocy społecznej, pracą socjalną i niepełnosprawnością,
  • doradzanie jednostkom administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z rozwojem, wdrażaniem i oceną skuteczności działań dotyczących polityki społecznej,
  • prezentację w wydawanych przez IRSS publikacjach najnowszych wyników badań i aktualnych teorii dotyczących pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz opieki nad dziećmi w Polsce i za granicą.

IRSS jest także wydawcą trzech czasopism: miesięcznika Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, dwumiesięcznika Praca Socjalna oraz kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja.

Instytut wydaje również serię publikacji książkowych Ex Libris Pracownika Socjalnego. Prowadzi również portal informacyjny Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej – WPIS.

Pierwsza edycja Spotkania Metodyków Pracy Socjalnej była przygotowana we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego. Druga edycja jest organizowana z udziałem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.