Strony internetowe Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

  • bip.irss.pl – strona Biuletynu Informacji Publicznej IRSS
  • osrodek.irss.pl – strona ośrodka szkoleniowego IRSS w Białobrzegach
  • wpis.irss.pl – portal informacyjny „Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej” prowadzony przez IRSS

Dane adresowe

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

adres: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
tel./faks: (22) 629-40-18
e-mail: irss@irss.pl
NIP: 526-22-30-821
Regon: 013195189

Dane kontaktowe poszczególnych działów

Dyrekcja

p.o. Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
dr Joanna Staręga-Piasek
tel.: (22) 629 40 18, wew. 102; e-mail: joanna.starega-piasek@irss.pl

Sekretariat

Sekretariat
tel.: (22) 629 40 18, wew. 101; e-mail: irss@irss.pl

Księgowość

tel.: (22) 629 40 18, wew. 113; e-mail: ksiegowosc@irss.pl

 

Dział Badawczy

Specjalista ds. badań
Andrzej Trzeciecki
tel.: (22) 629 40 18, wew. 112; e-mail: andrzej.trzeciecki@irss.pl

Dział Szkoleń

Dział Szkoleń

Zofia Kucharczak

tel.: (22) 629 40 18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl

Dział Wydawniczy

Redakcja kwartalnika „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”

Ośrodek Szkoleniowy

Recepcja
tel.: (22) 774 87 94, faks: (22) 774 87 94; e-mail: osrodek@irss.pl; strona: osrodek.irss.pl