Strona główna » Szkolenia » Specjalizacje w zawodzie pracownik...

Instytut Rozwoju Służb Społecznych otrzymał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia w zakresie specjalizacji:

* I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
* II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności:
– praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
– praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
– praca socjalna z osobami bezrobotnymi
– praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
– praca socjalna z osobami starszymi
– praca socjalna ze społecznością lokalną
– praca socjalna z osobami uzależnionymi
– praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczym

Logo - nazwa w 2 linijkach

Harmonogram zajęć drugiej tury specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Informujemy, że według nowego harmongramu zajęcia kończą się 16 lipca 2017 r. Szczegóły w załączeniu.

Logo - nazwa w 2 linijkach

Zapytanie ofertowe nr IRSS ZP 3/2016 na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu…

Logo - nazwa w 2 linijkach

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w partnerstwie z Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu będzie realizować Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników socjalnych z terenu…

21 września 2012 r. odbyła się w Instytucie uroczystość wręczenia dyplomów uzyskania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny [ARCHIWALNE]

Dyplomy, z rąk dr Joanny Staręgi-Piasek – Członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowych oraz dr Sergo Kuruliszwili – Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych,…

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny kierunek: praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie [ARCHIWALNE]

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizuje szkolenie na drugi…