Strona główna » Szkolenia » Oferta szkoleń specjalistycznych

Oferta szkoleń specjalistycznych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych informuje o szkoleniach skierowanych do kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej, pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Organizujemy szkolenia z zakresu prawa, nowoczesnych metod zarządzania oraz psychologicznych aspektów pracy socjalnej.

Propozycja tematów szkoleń została przygotowana w oparciu o sugestie pracowników socjalnych.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą i zachęcamy do udziału w naszych wydarzeniach.

Logo - nazwa w 2 linijkach

Harmonogram zjazdów – specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Przestawiamy harmonogram zjazdów na obecnie realizowaną specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

krotkie_logo_1

Szkolenie na asystenta rodziny

Instytut Rozwoju Służb Społecznych organizuje szkolenie na asystenta rodziny. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny.

szkolen

Depozyty mieszkańców DPS

Szkolenie jednodniowe 10 maja 2016 r. w Warszawie

krotkie_logo_1

Dieta dla seniora

Szkolenie jednodniowe 11 maja 2016 r. w Warszawie

krotkie_logo_1

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o konfliktach i metodach ich rozwiązywania oraz rozwój umiejętności, które pozwolą im skutecznie pełnić role mediatora i negocjatora. Termin:…

krotkie_logo_1

Stres i wypalenie zawodowe

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego. Termin: 16-17 maja 2016 r.

krotkie_logo_1

Superwizja pracy socjalnej

Instytut Rozwoju Służb Społecznych, we współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej, organizuje spotkanie szkoleniowe dla osób prowadzących superwizję pracy socjalnej bądź konsultacje w zakresie…

krotkie_logo_1

Ochrona danych osobowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych w ich miejscu pracy. Termin: 12 maja 2016 r.

krotkie_logo_1

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Postępowanie przed organem pierwszej instancji

Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego. Termin: 9 maja 2016 r. (pierwszy dzień szkolenia) 16 maja 2016 r. (drugi dzień…