Strona główna » Szkolenia » Archiwum szkoleń
CRZL_logo_01

Seminarium "Ocena wiarygodności klienta w szczególnych zadaniach realizowanych przez pracowników pomocy społecznej", 10.06.2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „OCENA WIARYGODNOŚCI KLIENTA W SZCZEGÓLNYCH ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”, organizowanym w ramach projektu…

Formularz zgłoszeniowy: "Ocena wiarygodności klienta w szczególnych zadaniach realizowanych przez pracowników pomocy społecznej", 10.06.2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „OCENA WIARYGODNOŚCI KLIENTA W SZCZEGÓLNYCH ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”, organizowanym w ramach projektu…

CRZL_logo_01

Szkolenie "Superwizja koleżeńska – rozwój kompetencji pracowników socjalnychsocjalnych służących skutecznemu stosowaniu superwizji koleżeńskiej w praktyce zawodowej, cz. II" 22-24.05.2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Superwizja koleżeńska – rozwój kompetencji pracowników socjalnych służących skutecznemu stosowaniu superwizji koleżeńskiej w praktyce zawodowej cz….

Formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Superwizja koleżeńska – rozwój kompetencji pracowników socjalnychsocjalnych służących skutecznemu stosowaniu superwizji koleżeńskiej w praktyce zawodowej, cz. II" 22-24.05.2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Superwizja koleżeńska – rozwój kompetencji pracowników socjalnych służących skutecznemu stosowaniu superwizji koleżeńskiej w praktyce zawodowej cz….

CRZL_logo_01

Seminarium "Zastosowanie przepisów prawa cywilnego w procesie wdrażania aktywnych form pomocy i integracji społecznej. Wybrane zagadnienia – uszczegółowienie" dn. 20.05.2013 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium Zastosowanie przepisów prawa cywilnego w procesie wdrażania aktywnych form pomocy i integracji społecznej. Wybrane zagadnienia – uszczegółowienie, organizowanym…

Formularz zgłoszeniowy: "Zastosowanie przepisów prawa cywilnego w procesie wdrażania aktywnych form pomocy i integracji społecznej. Wybrane zagadnienia – uszczegółowienie" 20.05.2013 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium Zastosowanie przepisów prawa cywilnego w procesie wdrażania aktywnych form pomocy i integracji społecznej. Wybrane zagadnienia – uszczegółowienie, organizowanym…

CRZL_logo_01

Seminarium "Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed organem I instancji" 16.05.2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed organem I instancji”, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz…

Formularz zgłoszeniowy: seminarium "Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed organem I instancji" 16.05.2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed organem I instancji”, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz…

CRZL_logo_01

Seminarium "Metody pracy z mieszkańcami domu pomocy społecznej, prawa mieszkańca, indywidualny plan wsparcia" 14 maja 2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium „Metody pracy z mieszkańcami domu pomocy społecznej, prawa mieszkańca, indywidualny plan wsparcia”, które odbędzie się…

Formularz zgłoszeniowy: seminarium "Metody pracy z mieszkańcami domu pomocy społecznej, prawa mieszkańca, indywidualny plan wsparcia" 14 maja 2013 r.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium „Metody pracy z mieszkańcami domu pomocy społecznej, prawa mieszkańca, indywidualny plan wsparcia”, które odbędzie się…

123456789»