Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatne publikacje

Instytut Rozwoju Służb Społecznych udostępnia bezpłatnie część swoich raportów badawczych w formacie PDF. Zapraszamy!

Niepełnosprawność intelektualna – między diagnozą a działaniem

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do lektury bezpłatnej publikacji „Niepełnosprawność intelektualna – między diagnozą a działaniem”. W ostatnim dziesięcioleciu sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie na świecie,…

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą a działaniem

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do lektury bezpłatnej publikacji „Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą a działaniem”. Izolacja…

Pomoc społeczna w liczbach 2010 r.

Zapraszamy do lektury kolejnej części cyklu publikacji „Pomoc społeczna w liczbach 2010 rok”. Celem serii jest upowszechnienie mało dotąd wykorzystywanego zbioru danych o świadczeniach i…

Pomoc społeczna w liczbach 2009 r.

Prezentowana publikacja jest drugą z serii „Pomoc społeczna w liczbach”. Celem serii jest upowszechnienie mało dotąd wykorzystywanego zbioru danych o świadczeniach i świadczeniobiorcach pomocy społecznej,…

Pomoc społeczna w liczbach 2008 r.

Prezentowana publikacja jest pierwszą książką z serii „Pomoc społeczna w liczbach”. Celem serii jest upowszechnienie mało dotąd wykorzystywanego zbioru danych o świadczeniach i świadczeniobiorcach pomocy…

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Zapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, pod red. Agnieszki Hryniewickiej, powstałej w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji.

1234