Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatne publikacje

Instytut Rozwoju Służb Społecznych udostępnia bezpłatnie część swoich raportów badawczych w formacie PDF. Zapraszamy!

dylematy_etyczne_pracownikow_socjalnych

Dylematy etyczne pracowników socjalnych

Zapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. „Dylematy etyczne pracowników socjalnych” pod redakcją Marty Sokołowskiej. Istnienie dylematów etycznych jest rezultatem człowieczeństwa, wszechobecnego w pracy pracownika socjalnego….

ochrona_danych_osobowych_w_pomocy_spolecznej

Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej

Zapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej” autorstwa Ewy Kuleszy. Współcześnie obowiązujące przepisy europejskie, ale także przepisy prawa krajowego państw…

abc_unii_europejskiej_dla_pracownikow_socjalnych

ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych

Impulsem do przygotowania niniejszej publikacji było dostrzeżenie potrzeby zebrania w jednym opracowaniu podstawowych informacji o Unii Europejskiej, także w kontekście szerzej pojmowanej współpracy międzynarodowej w…

Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem

Zapraszamy do lektury pełnej wersji publikacji „Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem” autorstwa Pawła Wolskiego. Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”…

Badania w pomocy społecznej: zastosowanie, metody i narzędzia

Ile jest dzieci wymagających dożywiania w gminie Dużej? Czy są dzielnice w Dużej, gdzie jest więcej alkoholików niż w innych dzielnicach i z czego to…

Domy pomocy społecznej w Polsce

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do lektury bezpłatnej publikacji „Domy pomocy społecznej w Polsce”. Celem niniejszej publikacji jest próba przedstawienia fotografii domów pomocy społecznej oraz…

Proszę, nie pomagaj mi! Paradoks pomocy narzuconej

Zapraszamy do lektury kolejnej bezpłatnej pozycji wydawniczej pt. „Proszę, nie pomagaj mi! Paradoks pomocy narzuconej”, której autorami są Guy Hardy, Christian Defays oraz Anna Rurka…

Samotne rodzicielstwo – między diagnozą a działaniem

Zapraszamy do lektury kolejnej bezpłatnej pozycji wydawniczej pt. „Samotne rodzicielstwo” autorstwa Marioli Racław i Dobroniegi Trawkowskiej. Oddajemy do rąk Czytelnika książkę dotyczącą rodzin niepełnych. Samotni…

Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy spolecznej w mediach

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do lektury bezpłatnej publikacji „Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy spolecznej w mediach”. Publikacja poświęcona jest relacjom instytucji pomocy społecznej z mediami…

Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do lektury bezpłatnej publikacji „Uzależnienie od alkoholu –  między diagnozą a działaniem”. Efektywna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych nadużywających…

1234