Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatne publikacje

Instytut Rozwoju Służb Społecznych udostępnia bezpłatnie część swoich raportów badawczych w formacie PDF. Zapraszamy!

starosc

Starość: między diagnozą a działaniem

Nie tylko w Polsce, ale i na świecie wciąż rośnie liczba osób starszych (obywateli korzystających ze statusu emeryta), dlatego należy bezzwłocznie podjąć trud identyfikacji problemów…

nowe_kierunki

Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną

W niniejszej publikacji zaprezentowane są idee, koncepcje, rozwiązania, które są nowością w polskiej praktyce pomocy społecznej. Niektóre z nich są koncepcjami zarządzania i organizacji przechodzącymi…

lokalna_polityka_spoleczna

Lokalna polityka społeczna

Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie niektórych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach przysługującego mu prawa do tworzenia własnych rozwiązań i działania poza obowiązkami wyznaczonymi…

wystapienia_publiczne

Wystąpienia publiczne. Kontakty z mediami. Spotkania

Podręcznik „Wystąpienia publiczne. Kontakty z mediami. Spotkania” powstał z myślą o tych, którzy uczestniczą w tworzeniu pozytywnego wizerunku i podmiotowej roli instytucji oraz organizacji. Jest…

widziec_rozumiec_pomagac

Widzieć – rozumieć – pomagać: przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego

Zapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji „Widzieć – Rozumieć – Pomagać”, która ma na celu wsparcie pracowników socjalnych, gdyż koncentruje się na obszarach bezpośrednio związanych z…

wprowadzenie_do_superwizji_pracy_socjalnej

Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej

Zapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. „Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej” autorstwa Marty Łuczyńskiej i Anny Olech. Publikacja powstawała w bardzo specyficznym momencie procesu wyłaniania…

metodologia_strategicznego_rozwiazywania_problemow_spolecznych

Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych

Celem publikacji jest prześledzenie procesu opracowania strategii społecznych wpływających na jakość, wydajność i efektywność usług świadczonych obywatelom, które będą zintegrowane na poziomie gminy, powiatu i…

e-learning_w_ksztalceniu_sluzb_spolecznych

E-learning w kształceniu służb społecznych

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych stało się we współczesnym świecie koniecznością, warunkiem skutecznej pracy. Uczenie się przez okres całego życia jest niezbędne, żeby sprostać wyzwaniom zmieniających…

rodzina_zastepcza_jako_srodowisko_opiekunczo_wychowawcze

Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

Rodzina jest wspólnotą życia, która funkcjonuje od zarania dziejów, a stanowi jedyne niepowtarzalne środowisko rozwoju i wychowania dziecka, wprowadzania go w świat norm i wartości,…

diagnoza_rodzin_zastepczych_w_obliczu_dylematow_wspolczesnosci

Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności

Prezentujemy Państwu bezpłatną publikację pod tytułem „Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności” pod redakcją naukową Marzeny Ruszkowskiej. Życzymy owocnej lektury!

1234