Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatne publikacje

Instytut Rozwoju Służb Społecznych udostępnia bezpłatnie część swoich raportów badawczych w formacie PDF. Zapraszamy!

Logo - nazwa w 2 linijkach

Raport „Schorzenia przewlekłe a rynek pracy” do pobrania

Informujemy, że w związku z zakończeniem realizacji projektu Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych…

monitorowanie-losow-dziecka

Bezpłatny poradnik „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizował projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci…

logo_rpw

Bezpłatne publikacje IRSS dotyczące Regionalnych Platform Współpracy

Realizacja projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społecznozawodowej w środowisku lokalnym” wpisuje się w zadanie, jakim jest implementacja rozwiązań aktywizujących i wskazuje nie tylko na silną…

mlw_logo

Bezpłatne publikacje IRSS dotyczące Modelu Lokalnej Współpracy

Model Lokalnej Współpracy to jeden z trzech komponentów projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, którego celami były:

sckis

Bezpłatne publikacje IRSS dotyczące Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej

Centra i kluby integracji społecznej stanowią przykład wdrożenia rozwiązań mieszczących się w koncepcji aktywnej polityki społecznej, opartej na zmianie podejścia do uzyskiwania przez niektóre grupy…

cis-kis-logo

Biuletyn nr 4 Konwentu CIS/KIS za 2014 r.

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Biuletyn zawierający według nas, najważniejsze wątki odbywającego się w dniach 28-29 października 2014 r. Konwentu Centrów…

10-lecie-ustawy

Dziesięciolecie ustawy o zatrudnieniu socjalnym: Ludzie, ich pasja i upór – wartość nadrzędna ustawy

Był 2002 rok, kiedy w Polsce toczyły się dyskusje nad kształtem nowej polityki społecznej, która miała wzorować się na najlepszych dobrych praktykach krajów Europejskiej Wspólnoty,…

pracownicy_socjalni_w_polsce

Pracownicy socjalni w Polsce – portret zbiorowy

Zapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. “Pracownicy socjalni – portret zbiorowy”. Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie wyników badania kadry pomocy społecznej w Polsce, prowadzonego przez Instytut…

nowe_ujecia

Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej

Pomoc społeczna, praca socjalna jako zagadnienie naukowe jest stale „dotykana” przez rozważania z różnych dziedzin nauki. Jest to w dużej mierze spowodowane interdyscyplinarnością nauk społecznych…

bezrobocie

Bezrobocie – między diagnozą a działaniem

Zapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. „Bezrobocie – między diagnozą a działaniem”. Celem niniejszego opracowania jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących bezrobocia, których znajomość wydaje się…

1234