Strona główna » Projekty

Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

„KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI” – informacja o projekcie 

Badanie jakości i organizacji pracy w OPS

W grudniu 2010 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych zakończył realizację projektu Badanie jakości i organizacji pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Był to projekt badawczo –…

Ewaluacja

Ewaluacja w pomocy społecznej – czas trwania: grudzień 2007 – listopad 2008

MISARN

Partnerstwo na rzecz Rozwoju Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, ale Ruchowo Niepełnosprawnych MISARN.

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej – czas trwania: od lipca 2005 r. do marca 2008 r.

Valuing Education and Experience of the Local councillors in Europe

Valuing Education and Experience of the Local councillors in Europe Międzynarodowy projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w kooperacji z partnerami z Austrii, Francji,…

Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni

Instytut Rozwoju Służb Społecznych jest partnerem ATD Czwarty Świat w projekcie: Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci nauk społecznych w poszukiwaniu dialogu (2009-2011).

Profesjonalny pracownik socjalny

„Profesjonalny pracownik socjalny  – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych” Instytut Rozwoju Służb Społecznych realizuje w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa projekt: „Profesjonalny pracownik socjalny…

Część edukacyjna

Celem części edukacyjnej projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej na różnych poziomach administracji rządowej…

Część badawcza

Zadania Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w ramach części badawczej projektu:

123