Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

Valuing Education and Experience of the Local councillors in Europe

Valuing Education and Experience of the Local councillors in Europe Międzynarodowy projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w kooperacji z partnerami z Austrii, Francji,…

Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni

Instytut Rozwoju Służb Społecznych jest partnerem ATD Czwarty Świat w projekcie: Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci nauk społecznych w poszukiwaniu dialogu (2009-2011).

Profesjonalny pracownik socjalny

„Profesjonalny pracownik socjalny  – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych” Instytut Rozwoju Służb Społecznych realizuje w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa projekt: „Profesjonalny pracownik socjalny…

Część edukacyjna

Celem części edukacyjnej projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej na różnych poziomach administracji rządowej…

Część badawcza

Zadania Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w ramach części badawczej projektu:

Ewaluacja

Instytut Rozwoju Służb Społecznych od 10 lat zajmuje się badaniami i szkoleniami z zakresu wskaźników ewaluacji oraz próbuje tworzyć narzędziami służące zarówno teoretycznej i praktycznej…

12