Strona główna » Projekty » Archiwum projektów
krotkie_logo_1

IRSS realizatorem projektu „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci…

IRSS realizatorem projektu CRZL "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt pod nazwą „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”.

IRSS wykonawcą projektu "Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w szkoleniu zleconym przez Centrum Rozwoju…

Współpraca IRSS z Fundacją SYNAPSIS w ramach projektu "Integracja społeczna osób z autyzmem"

W ramach prowadzonego przez Fundację projektu „Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej”, finansowanego ze środków Funduszu…

Profesjonalny pracownik socjalny (projekt zakończony)

Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych.   Wiosną br. Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z Biurem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego…

Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

„KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI” – informacja o projekcie 

Badanie jakości i organizacji pracy w OPS

W grudniu 2010 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych zakończył realizację projektu Badanie jakości i organizacji pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Był to projekt badawczo –…

Ewaluacja

Ewaluacja w pomocy społecznej – czas trwania: grudzień 2007 – listopad 2008

MISARN

Partnerstwo na rzecz Rozwoju Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, ale Ruchowo Niepełnosprawnych MISARN.

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej – czas trwania: od lipca 2005 r. do marca 2008 r.

12