Strona główna » Projekty
Logo - nazwa w 2 linijkach

Raport „Schorzenia przewlekłe a rynek pracy” do pobrania

Informujemy, że w związku z zakończeniem realizacji projektu Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych…

Logo - nazwa w 2 linijkach

IRSS partnerem w projekcie agregacji danych OZPS

IRSS został wybrany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS na partnera do realizacji projektu PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, pn.: „Opracowanie…

krotkie_logo_1

Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się realizują obecnie projekt Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i…

krotkie_logo_1

IRSS realizatorem projektu „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci…

IRSS realizatorem projektu CRZL "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt pod nazwą „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”.

IRSS wykonawcą projektu "Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w szkoleniu zleconym przez Centrum Rozwoju…

Współpraca IRSS z Fundacją SYNAPSIS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych współpracuje z Fundacją SYNAPSIS przy realizacji dwóch projektów:

IRSS partnerem Fundacji SYNAPSIS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych został partnerem Fundacji SYNAPSIS, zajmującej się sytuacją osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Współpraca IRSS z Fundacją SYNAPSIS w ramach projektu "Integracja społeczna osób z autyzmem"

W ramach prowadzonego przez Fundację projektu „Integracja społeczna osób z autyzmem – od norm prawa międzynarodowego do budowania solidarnej społeczności lokalnej”, finansowanego ze środków Funduszu…

Profesjonalny pracownik socjalny (projekt zakończony)

Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych.   Wiosną br. Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z Biurem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego…

123