Strona główna » Badania » Archiwum badań
krotkie_logo_1

IRSS realizatorem projektu „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci…

CRZL_logo_01

Raport: Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach: filmy, seriale, internet

Kolejny raport autorstwa dr. Tomasza Sahaja w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” pt. Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach: filmy, seriale, internet zawiera prezentację…

krotkie_logo_1

Badania

Działalność badawcza Instytutu Rozwoju Służb Społecznych koncentruje się wokół następujących obszarów problemowych: starość i niepełnosprawność, ubóstwo i wykluczenie społeczne, praktyka i teoria pracy socjalnej, decentralizacja…

krotkie_logo_1

Raporty i publikacje poprojektowe IRSS

Zapraszamy do lektury raportów oraz publikacji autorstwa pracowników Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

krotkie_logo_1

Raport: Koncepcja i wskaźniki budżetu zadaniowego a bilans pomocy społecznej

Przeprowadzone  badania  na  temat dotychczasowej  praktyki  sporządzania  bilansu  potrzeb  pomocy  społecznej  wykazały, że istnieje powszechna potrzeba posługiwania się wspólnym, ujednoliconym narzędziem, które dostarczy instytucjom na…

krotkie_logo_1

Raporty z badań

Instytut Rozwoju Służb Społecznych przeprowadził badania dotyczące ” Analizy i oceny przygotowania zawodowego kadr pomocy społecznej w Polsce”. Badania zrealizowane na zamówienie Ministerstwa Pracy i…