Strona główna » Badania
Logo - nazwa w 2 linijkach

Raport „Schorzenia przewlekłe a rynek pracy” do pobrania

Informujemy, że w związku z zakończeniem realizacji projektu Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych…

Logo - nazwa w 2 linijkach

Badanie – podmiot zatrudnienia socjalnego w ocenie zasobów pomocy społecznej

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zakończył prace w ramach własnego badania pt.: Podmiot zatrudnienia socjalnego w ocenie zasobów pomocy społecznej”, zrealizowanego w I połowie 2016 r….

IRSS na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Codzienność z autyzmem – diagnoza i co dalej

„Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej” – IRSS na ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Badania własne IRSS – Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem w programie PAI oraz programie specjalnym

IRSS zakończył badania własne dotyczące udziału w latach 2014-2015 centrów i klubów integracji społecznej,

krotkie_logo_1

Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się realizują obecnie projekt Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i…

krotkie_logo_1

IRSS realizatorem projektu „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci…

CRZL_logo_01

Raport: Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach: filmy, seriale, internet

Kolejny raport autorstwa dr. Tomasza Sahaja w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” pt. Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach: filmy, seriale, internet zawiera prezentację…

krotkie_logo_1

Badania

Działalność badawcza Instytutu Rozwoju Służb Społecznych koncentruje się wokół następujących obszarów problemowych: starość i niepełnosprawność, ubóstwo i wykluczenie społeczne, praktyka i teoria pracy socjalnej, decentralizacja…

krotkie_logo_1

Raporty i publikacje poprojektowe IRSS

Zapraszamy do lektury raportów oraz publikacji autorstwa pracowników Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

krotkie_logo_1

Raport: Koncepcja i wskaźniki budżetu zadaniowego a bilans pomocy społecznej

Przeprowadzone  badania  na  temat dotychczasowej  praktyki  sporządzania  bilansu  potrzeb  pomocy  społecznej  wykazały, że istnieje powszechna potrzeba posługiwania się wspólnym, ujednoliconym narzędziem, które dostarczy instytucjom na…

12