II edycja SMPS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie organizuje II Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej. Spotkanie poświęcone będzie metodyce środowiskowej pracy socjalnej. Chcemy, żeby dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z teoretycznymi podstawami  oraz praktycznymi aspektami kształcenia w zakresie środowiskowej pracy socjalnej. Kluczowe kwestie podnoszone na spotkaniu powinny sprowadzać się do dwóch podstawowych pytań:

  • w oparciu o jakie teorie socjologiczne oraz psychologiczne nauczać środowiskowej pracy socjalnej;
  • jakimi  metodami i technikami uczyć środowiskowej pracy socjalnej bazując na lokalnym kapitale społecznym.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu oraz zgłaszania propozycji wystąpień w zakresie wskazanej problematyki. II Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej odbędzie się w terminie 23-27 czerwca 2015 r.  w Folwarku Miłkowiec (k. Działdowa). Więcej informacji o Folwarku można znaleźć na stronie internetowej: www.milkowiec.pl.

Zapraszamy do przeglądania galerii zdjęć.