I edycja SMPS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowali pierwsze Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej.

Intencją Instytutu jest, aby spotkania miały charakter cykliczny i koncentrowały się wokół spraw najważniejszych w wykształceniu pracowników socjalnych, sprzyjały otwartej dyskusji i konstruktywnym kontrowersjom.

W roku 2014 w Kołobrzegu uczestnicy  poszukiwali odpowiedzi na podstawowe pytania, kogo uczyć, czego uczyć oraz jak uczyć. Interaktywna formuła polegająca na możliwości występowania w roli prelegenta, moderatora grupy warsztatowej lub słuchacza, umożliwiła aktywny udział każdemu z uczestników i zwiększyła efektywność pracy.

W I edycji Spotkania Metodyków Pracy Socjalnej uczestniczyli przedstawiciele 13 podmiotów kształcących, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz dwóch Ośrodków Pomocy Społecznej.

Spotkanie odbyło się w dniach 25-28 czerwca b.r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.

Zapraszamy do przeglądania galerii zdjęć.