Ex Libris Pracownika Socjalnego

Cykl publikacji książkowych przeznaczony dla pracowników socjalnych domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej i placówek opiekuńczych. Prezentowane są w nim najnowsze osiągnięcia myśli teoretycznej i praktyki z zakresu szeroko pojętej pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Dostępne publikacje Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

 • David Howe, Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011, cena 35 zł.
 • Piotr Sałustowicz, Pomoc Społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009, cena 40zł
 • Irena Dybalska (red.), Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, Warszawa 2009, cena 40 zł.
 • Jerzy Szmagalski, Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa 2004, wydanie III 2009, cena 30 zł.
 • Jerzy Szmagalski (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2005, wydanie II 2009, cena 30 zł.
 • Jerzy Krzyszkowski, Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008, cena 30 zł.
 • Antonina Ostrowska (red.), O seksualności osób niepełnosprawnych, Warszawa 2007, cena 30 zł.
 • Andrzej Rejzner (red.), Ćwiczenia z polityki społecznej, Warszawa 2007, cena 30 zł.

Nakład wyczerpany

 • Joanna Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, Warszawa 2007.
 • Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, (oprac. zbiorowe), Warszawa 2005.
 • Joanna Staręga-Piasek, Agnieszka Hryniewicka (red), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, egzemplarz bezpłatny, do pobrania w wersji elektronicznej.

Sposoby zamówienia

 • Pocztą na adres: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
 • Faksem: (22) 621 04 23,
 • Telefonicznie: (22) 622 32 45,
 • Drogą elektroniczną: irss@irss.pl.

W zamówieniu prosimy podać adres zamawiającego wraz z numerem telefonu, numer NIP (w przypadku wystawienia faktury) oraz liczbę zamówionych egzemplarzy. Płatność następuje po otrzymaniu przesyłki, do której dołączona będzie faktura VAT z numerem konta i terminem płatności. Koszty wysyłki pokrywa wydawca.