Strona główna » Szkolenia » Specjalizacje w zawodzie pracownik...
(Polski)

Instytut Rozwoju Służb Społecznych otrzymał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia w zakresie specjalizacji:

* I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
* II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności:
– praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
– praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
– praca socjalna z osobami bezrobotnymi
– praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
– praca socjalna z osobami starszymi
– praca socjalna ze społecznością lokalną
– praca socjalna z osobami uzależnionymi
– praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczym

Logo - nazwa w 2 linijkach

(Polski) Harmonogram zajęć drugiej tury specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Sorry, this entry is only available in Polish.

Logo - nazwa w 2 linijkach

(Polski) Zapytanie ofertowe nr IRSS ZP 3/2016 na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych

Sorry, this entry is only available in Polish.

Logo - nazwa w 2 linijkach

(Polski) Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Sorry, this entry is only available in Polish.

21 września 2012 r. odbyła się w Instytucie uroczystość wręczenia dyplomów uzyskania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny [ARCHIWALNE]

Specjalizacja drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny kierunek: praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie [ARCHIWALNE]