Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Periodyk (10 numerów w roku) wydawany od roku 1961, dostępny w prenumeracie. Kompleksowo przedstawia aktualne problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów  teoretycznych, rezultatów badań i diagnoz, propozycji metodycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych doświadczeń. Prezentuje nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania  dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach ich życia. W ostatnich latach szczególnie wiele miejsca zajmują w czasopiśmie zagadnienia związane z reformą systemu pomocy dziecku i rodzinie, doradztwem psychologiczno-pedagogicznym oraz wzmacnianiem opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły i innych instytucji edukacyjnych.  

(Dowiedz się więcej o czasopiśmie)

Zamów “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” przez internet


Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3/2014

Numer 3/2014 “Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” jest już dostępny. Zapraszamy do lektury! Numer można nabyć także na stronie internetowej księgarni Instytutu publikacje.irss.pl.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2/2014

Numer 1/2014 “Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” jest już dostępny. Zapraszamy do lektury! Numer można nabyć także na stronie internetowej księgarni Instytutu publikacje.irss.pl.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1/2014

Numer 1/2014 “Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” jest już dostępny. Zapraszamy do lektury! Numer można nabyć także na stronie internetowej księgarni Instytutu publikacje.irss.pl.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10/2013

Nowy numer „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” jest już dostępny. Zapraszamy do lektury! Numer do nabycia także w naszej księgarni internetowej publikacje.irss.pl.

“Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” wpisane do wykazu czasopism naukowych MNiSW

W grudniu 2013 roku czasopismo “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” otrzymało 4 punkty w ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW oraz zostało  umieszczone w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez ministerstwo.