Narzędzie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

Zgłaszanie problemów technicznych – Pomoc Centralnego Help Desku SYGNITY
(tel. 81 749-55-91)

Aktualne objaśnienia do formularza OZPS na III edycję 2013/2014 wraz z Dodatkiem

Wspólnie z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS zostały przygotowane uzupełniania do części „Objaśnienia” do formularza OZPS na III edycję w formie dodatku. Dodatek jest zamieszczony na końcu części „Objaśnienia”. Zmodyfikowane objaśnienia zastąpią dotychczasowe.

KOMUNIKAT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W SPRAWIE FORMULARZA OZPS – III EDYCJA/2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.)

Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych uprzejmie informują, że nastąpi przesunięcie terminu umieszczenia w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) wzoru Formularza OZPS – III edycja /2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.). Nowy termin umieszczenia w … Czytaj dalej

III edycja oceny zasobów pomocy społecznej – komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

IRSS wspólnie z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej przygotował skorygowany formularz OZPS, uwzględniający uwagi i propozycje zgłoszone w 2013 r. (spotkanie w Białymstoku w czerwcu 2013 r.).

KONSULTACJE NAD KOREKTĄ FORMULARZA OZPS – III EDYCJA 2013/2014

Instytut Rozwoju Służb Społecznych przygotował korektę formularza OZPS (zakres tabelaryczny) przed nową edycją 2013/2014 oceny zasobów pomocy społecznej, która uwzględnia „białostockie propozycje”. Korekta została naniesiona czerwoną czcionką na egzemplarzu wordowskim.

Komunikat – szkolenie dla ROPS z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. organizowane jest w Białymstoku szkolenie – temat: „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w … Czytaj dalej