Strona główna » Aktualności

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – Warszawa (3/2016)

krotkie_logo_1Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłasza nabór na kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  – Edycja Warszawa 3/2016. Nabór trwa do 22 listopada 2016 r.Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Instytut nie zapewnia uczestnikom kursu transportu, noclegów i wyżywienia podczas trwania szkolenia.

NABÓR TRWA DO  22 LISTOPADA 2016 r.!


KOSZT

Całkowity koszt specjalizacji wraz z egzaminem wynosi:

  1. 3.200,00 zł – w przypadku jednorazowej płatności przed rozpoczęciem kursu
  2. 3.400,00 zł – w przypadku płatności w dwóch ratach

I rata najpóźniej do dnia             2016 r. – 1.700,00 zł
II rata najpóźniej do dnia           2016 r. – 1.700,00 zł

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy  22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl

Organizacja - edycja 3 2016 Warszawa
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Miejsce pracy (wymagane):
Adres korespondencyjny: nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Stanowisko pracy (wymagane):
Telefon kontaktowy (komórkowy):
Telefon kontaktowy (stacjonarny):
Adres email (wymagane):
Województwo (wymagane):
Czy pracuje Pan/Pani w (wymagane):
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe:

TERMINY ZJAZDÓW*:

1. ZJAZD (piątek-sobota): 16-17 grudnia 2016 r.
2. ZJAZD (piątek-niedziela): 13 – 15 stycznia  2017 r.
3. ZJAZD (piątek-niedziela): 27-29 stycznia 2017 r.
4. ZJAZD (piątek-niedziela): 10-12 lutego 2017 r.
5. ZJAZD (piątek-niedziela): 24-26  lutego 2017 r.
6. ZJAZD (piątek-niedziela): 10-12 marca 2017 r.
7. ZJAZD (piątek-niedziela): 24-26 marca 2017 r.
8. ZJAZD (piątek-niedziela): 7-9 kwietnia 2017 r.
9. ZJAZD (czwartek-niedziela): 27-30 kwietnia 2017 r.
10. EGZAMIN:  12 maja 2017 r.

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów i egzaminów.

PROGRAM SPECJALIZACJI

Instytut Rozwoju Służb Społecznych uzyskał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej (Zgoda z dnia 25 marca 2013 r. – DPS -VI-51111-2213-24-MJ/13(2).

Program specjalizacji jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i zawiera następujące bloki tematyczne:

Blok tematyczny

Liczba godzin

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

20

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (90 godzin):
kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów

10

zarządzanie zasobami ludzkimi

20

zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

10

kierowanie i zarządzanie superwizyjne

20

zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego

10

systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

10

kontrola zarządcza

10

Elementy etyki

10

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

20

Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

20

Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem (30 godzin):
prawo administracyjne

5

prawo pracy

5

prawo zamówień publicznych

10

prawo rodzinne

5

prawo dotyczące ochrony danych osobowych

5

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

15

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

20

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

Stres i wypalenie zawodowe

10

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji

10

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

10