Strona główna » Badania » Archiwum badań

Raporty i publikacje poprojektowe IRSS

krotkie_logo_1Zapraszamy do lektury raportów oraz publikacji autorstwa pracowników Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.
Kolejność alfabetyczna według tytułów:

 • Analiza danych zebranych w Systemie Informatycznym POMOST – 2008 rok – pobierz
 • Analiza danych zebranych w Systemie Informatycznym POMOST – 2009 rok – pobierz
 • Analiza i ocena przygotowania zawodowego kadr pomocy społecznej w Polsce – pobierz , Wyniki badania w podziale administracyjnym – PLACÓWKI, Wyniki badania w podziale terytorialnym – WOJEWÓDZTWA
 • Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych – pobierz
 • Asystent osoby niepełnosprawnej – pobierz
 • Bilans potrzeb pomocy społecznej. Analiza dotychczasowej praktyki w regionach – pobierz
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej – dorobek okresu 2004-2011 – pobierz
 • Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy – pobierz
 • Instytucje wobec potrzeb osób starszych – pobierz
 • Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej – pobierz
 • Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach: filmy, seriale, internet – pobierz
 • O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej – pobierz
 • Pomoc społeczna w liczbach 2008 – pobierz
 • Pomoc społeczna w liczbach 2009 – pobierz
 • Pomoc społeczna w liczbach 2010 – pobierz
 • Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działania na rzecz osób wykluczonych – pobierz
 • Raport z monitoringu OIS-ów za rok 2009 – pobierz
 • Raport z monitoringu OIS-ów za rok 2010 – pobierz
 • Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej – pobierz
 • Wykorzystanie narzędzi ewaluacyjnych w pomoc społecznej – pobierz
 • Zakres danych o pomocy i integracji społecznej niezbędnych do pozyskiwania danych na szczeblu centralnym – pobierz