Strona główna » Badania » Archiwum badań

Raport: Koncepcja i wskaźniki budżetu zadaniowego a bilans pomocy społecznej

krotkie_logo_1Przeprowadzone  badania  na  temat dotychczasowej  praktyki  sporządzania  bilansu  potrzeb  pomocy  społecznej  wykazały, że istnieje powszechna potrzeba posługiwania się wspólnym, ujednoliconym narzędziem, które dostarczy instytucjom na poziomie regionalnym  niezbędnych informacji umożliwiających realizację zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej. Efektem badań było wskazanie na te zagadnienia, obszary czy problemy, które są istotne zarówno z punktu widzenia informacyjnych potrzeb regionalnych ośrodków  polityki społecznej, jak i dalszych prac nad zmianą narzędzia bilans potrzeb pomocy społecznej. Wpływ na te prace mają m.in. zaawansowane prace nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego jako nowej koncepcji planowania wydatków na realizacje zadań publicznych.

Niniejsze opracowanie zawiera ekspertyzę Wojciecha Misiąga, w której przedstawione zostały koncepcja i wskaźniki budżetu zadaniowego oraz cele i możliwości wdrożenia nowego rodzaju budżetu jako formuły planowania i finansowania lokalnej polityki społecznej. Na końcu opracowania znajdują się rekomendacje wynikające zasad konstruowania budżetu zadaniowego dla nowego bilansu potrzeb pomocy społecznej.

Celem ekspertyzy jest analiza sposobu finansowania zadań polityki społecznej, co jest istotne w kontekście tworzenia bilansu potrzeb pomocy społecznej z uwagi na to, że miał być on podstawą planowania budżetu na kolejny rok. Dlatego ekspertyza uwzględnia obecny sposób finansowania polityki społecznej oraz propozycje nowego systemu planowania budżetu, czyli budżetu zadaniowego. Na podstawie analizy budżetu państwa na rok 2011 w formie budżetu zadaniowego i jego słabości, są przedstawione postulaty odnośnie finansowania zadań polityki społecznej. W tekście oprócz zasad konstruowania budżetu i strategii, sformułowane zostały zasady konstrukcji wskaźników do weryfikacji ich realizacji, które można również odnosić do konstruowania wskaźników do nowego bilansu.

Pobierz cały raport: kliknij tutaj