Strona główna » Aktualności

IRSS realizatorem projektu „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

krotkie_logo_1Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”.

Celem projektu jest opracowanie standardu postępowania pracowników socjalnych, który będzie składał się z: 1) narzędzia do wytypowania dzieci z rodzin z „grup ryzyka” tj. rodzin, w których może wystąpić zjawisko przemocy w rodzinie wobec dziecka, 2) narzędzia do pracy z rodzinami z „grup ryzyka” 3) oraz opisu stosowania standardu postępowania pracowników socjalnych dotyczącego monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie (publikacja).