Strona główna » Aktualności

IRSS na wspólnym dwudniowym posiedzeniu Konwentów Regionalnych

IRSS, jako członek Ogólnopolskiego Konwentu CIS/KIS uczestniczył we wspólnym posiedzeniu regionalnych platform współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego, tj. Zachodniopomorskiego i Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Organizatorem wspólnego zjazdu był CIS Łobez. Zjazd odbył się w dniach 9-10 czerwca 2016 r. w Tarnowie nad Starą Regą k/ Łobza. Na zaproszenie Rad Programowych obu Regionalnych Konwentów w obradach uczestniczyli m.in. Pan Paweł Marek Starosta Powiatu Łobeskiego, Pan Marcin Kowalski Z-ca Dyrektora ROPS Szczecin, oraz Pan Jarosław Namaczyński Dyrektor PUP Łobez.

Podczas wspólnego regionalnego zjazdu poruszono m.in. takie tematy jak: (a) stan przygotowań raportu III edycji monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (IRSS), (b) współpracę podmiotów zatrudnienia socjalnego z publicznymi służbami zatrudnienia przy programach PAI (CIS Łobez, PUP Łobez), (c) wyniki badania nt.: podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem w programach PAI i programach specjalnych (IRSS), (d) stan przygotowań struktur Ogólnopolskiego Konwentu CIS/KIS do wyborów kandydatów do Rady ds Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz (e) tworzenie struktur regionalnych Konwentu CIS/KIS – wskazanie liderów regionalnych.