Strona główna » Aktualności

Gratulacje dla Wrocławskiego Centrum Integracji z okazji 10-lecia działalności

Wrocławskie Centrum Integracji, obchodzi pod koniec września 2016 r. jubileusz swojej 10-letniej działalności w obszarze usług reintegracji społecznej i zawodowej. Wspomniane Centrum działa na podstawie przepisów ustawy z 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym od listopada 2005 r., jako jednostka organizacyjna Prezydenta Miasta Wrocławia. Jest jednym z najbardziej doświadczonych w kraju podmiotów zatrudnienia socjalnego, posiadającym wiele sukcesów w wspieraniu osób i członków ich rodzin w pokonywaniu trudności życiowych, w powrocie na rynek pracy a także w powrocie do pełnienia społecznych ról. Wrocławskie  Centrum Integracji zalicza się do grona inicjatorów ogólnopolskiej platformy współpracy centrów i klubów integracji społecznej, pod nazwą Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Ostatnio, przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Integracji został nominowany na kandydata na członka Rady ds Zatrudnienia Socjalnego przy ministrze właściwym ds zabezpieczenia społecznego.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych jako partner i członek wspierający Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej składa Kierownictwu Centrum oraz wszystkim pracownikom serdeczne życzenia z okazji jubileuszu działalności,, życząc  dalszej wytrwałości, sumienności i życzliwości w codziennej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy.