Strona główna » Aktualności

Działalność Sekretariatu Rady Programowej Ogólnopolskiego Konwentu CIS/KIS czasowo zawieszona

W dniu 19 kwietnia 2017 r. została czasowo zawieszona działalność Sekretariatu Rady Programowej Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, co związane jest z procesem likwidacyjnym IRSS.

Dokumentacja Rady Programowej oraz Konwentu CIS/KIS została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym do  Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Protokół w załączeniu.

Protokół Konwent CISKIS

Z poważaniem

Sekretarz Rady Programowej

/-/ Andrzej Trzeciecki