Strona główna » Aktualności

Decyzje o kandydatach do Rady Zatrudnienia Socjalnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził kandydatury na członków Rady ds Zatrudnienia Socjalnego. Wśród kandydatur znajdują się znane osoby, które od wielu lat pracują na rzecz zatrudnienia socjalnego i które były inicjatorami platform współpracy centrów i klubów integracji społecznej takich jak: Ogólnopolski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej (2011 r.), Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny (2015), Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej (2015), Zachodniopomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej (2009).  Kilkuletnia współpraca IRSS ze środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego, a także występowanie w roli członka wspierającego w regionalnych i ogólnopolskich konwentach,  upoważnia do pogratulowania nominowanym osobom członkowstwa w Radzie ds Zatrudnienia Socjalnego a także wyrażenia nadziei na kontynuację współpracy.