Strona główna » Badania » Aktualne badania

Badanie – podmiot zatrudnienia socjalnego w ocenie zasobów pomocy społecznej

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zakończył prace w ramach własnego badania pt.: Podmiot zatrudnienia socjalnego w ocenie zasobów pomocy społecznej”, zrealizowanego w I połowie 2016 r. W ich wyniku powstała informacja o charakterze raportu (przeglądu analitycznego), który składa się z części opisowej i tabelarycznej oraz w którym są zaprezentowane główne powody nie ujmowania jednostek zatrudnienia socjalnego w diagnozach, analizach i rekomendacjach sporządzających ocenę zasobów pomocy społecznej.

W załączeniu części składowe raportuRAPORT OZPS-ZS AT Załącznik Nr 1 -rejestr jednostek ZS Zał 2 OZPS CIS 2016 Zał 3 OZPS – KIS 2016 Zał 4 OZPS CIS 2016 – podsumowanie Zał 5 OZPS – KIS podsumowanie