Strona główna » Aktualności

Zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych

krotkie_logo_1Szkolenie dwudniowe – do wyboru dwa terminy:
18-19 kwietnia 2016 r.; 09-10 maja 2016 r.

 

 

 

Liczba godzin szkolenia: 12 dydaktycznych

Koszt szkolenia: 850 zł (obejmuje nocleg, wyżywienie i publikacje).
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy IRSS w Białobrzegach, ul. Wczasowa 15a.
Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu zgłoszeniowym .

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, e-mail:dzialszkolen@irss.pl, telefon kontaktowy (22) 629-40-18 wew. 103
Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721

Uruchomienie szkolenia nastąpi przy zgłoszeniu min. 30 osób.
W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość obniżenia ceny szkolenia.

Zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Telefon kontaktowy:
Adres email (wymagane):
Data szkolenia (wymagane):  18-19 kwietnia 09-10 maja
Województwo (wymagane):
Dom Pomocy Społecznej dla (wymagane):  osób w podeszłym wieku osób przewlekle somatycznie chorych osób przewlekle psychicznie chorych osób intelektualnie niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych fizycznie dzieci i młodzieży intelektualnie niepełnosprawnej
Adres Domu Pomocy Społecznej: nr
Kod pocztowy: Miejscowość:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe: