Strona główna » Aktualności

„Praca Socjalna” i „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” wydawane są od 2017 roku przez APS

W sprawach organizacyjnych dotyczących wymienionych czasopism, prosimy o kontakt z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W rozwinięciu przekazujemy dane kontaktowe.KONTAKT DO NOWEGO WYDAWCY

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

tel. bezp.:  +48 22 589 36 45
centrala: +48 22 589 36 00 wew. 1212
e-mail: redakcjapow@aps.edu.pl
http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma

SPRZEDAŻ I PRENUMERATA:

Iwona Danieluk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1212
02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 45
email: prenumerata@aps.edu.pl