Strona główna » Aktualności

Ogłoszenie o publicznym przetargu części majątku IRSS w likwidacji

Likwidator Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w likwidacji ogłosił publiczny przetarg, w wyniku którego licytacji zostanie poddane objęte księgą wieczystą nr WA1L/00043949/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Białobrzegach, woj. mazowieckie, pow. legionowski, gmina Nieporęt, przy ul. Wczasowej 15a, 05-127 Białobrzegi, stanowiącego działkę o pow. 2,46 ha o nr ewidencyjnym 137 z obrębu Białobrzegi wraz z prawem własności budynków i urządzeń wzniesionych przez użytkownika wieczystego, w szczególności budynku Ośrodka Szkoleniowego wraz z wyposażeniem.

Termin przetargu ustnego – licytacji wyznaczony został na dn. 15 maja 2017 r., godz. 12.00 w siedzibie IRSS w likwidacji, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50.

Załączniki:

  1. Obwieszczenie o przetargu,
  2. Regulamin przetargu.