Strona główna » Aktualności

LIKWIDACJA INSTYTUTU ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie (Dz. U. 2017, poz.377), z dn. 1 marca 2017 r. Instytut zakończył swoją działalność.

     Wszystkim osobom a także instytucjom i podmiotom współpracującym z Instytutem w realizacji podstawowych jego zadań statutowych, w tym szczególnie w działaniu na rzecz wzmocnienia miejsca pomocy społecznej, tworzenia zaplecza naukowego służącego rozwojowi i innowacyjności w polityce społecznej, szczególnie w odniesieniu do wzmacniania profesjonalizacji służb socjalnych, pragnę serdecznie podziękować.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich pracowników pomocy społecznej, do autorów publikacji, ekspertów i wykładowców, do pracowników uczelni i placówek badawczych, które przez cały dwudziestoletni okres działalności Instytutu współpracowały i wspólnie tworzyły wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie nowoczesnej pomocy społecznej.

Podziękowania kieruję również do wszystkich pracowników byłego już Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

 

p.o. Dyrektor Instytutu

dr Joanna Staręga – Piasek