Strona główna » Aktualności

IRSS realizatorem projektu CRZL "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt pod nazwą „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”.

W ramach projektu, który trwa od sierpnia do grudnia 2014 roku IRSS świadczy usługi eksperckie realizowane przez Grupę Ekspercką, do której zadań należy analiza merytoryczna realizacji poszczególnych etapów projektu; ocena postępów w realizacji zadań projektowych; opracowanie finalnych produktów projektu i ich upowszechnienie wśród grup docelowych.

Produkty finalne dotyczą: Modelu Lokalnej Współpracy, Regionalnych Platformy Współpracy oraz Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej. To również opracowanie Rekomendacji (projektów wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych w ramach projektu pilotaży.

Grupa Ekspercka bierze także udział w  seminariach i konferencjach, które podsumowują realizację projektu, upowszechniają oraz promują jego rezultaty.