Strona główna » Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Socjalni,

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego jak co roku składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. W pełni doceniamy trud wkładany przez Państwa w związku wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego. Zawód to trudny i nie zawsze jest należycie postrzegany oraz doceniany, tym większej wartości nabierają Państwa umiejętności i doświadczenie związane z zawodem. Sukcesów macie dużo. Myślę, że wielu z nas z dumą myśli o tej profesji. Instytut Rozwoju Służb Społecznych przez lata wspierał pracowników socjalnych i wzmacniał profesjonalizm służb społecznych.

Likwidacja Instytutu to decyzja dość nietypowa w XXI wieku. Pociąga za sobą pozbycie się zaplecza badawczego i dydaktycznego dla bardzo specjalistycznej dyscypliny polityki społecznej, jaką jest  pomoc społeczna oraz istotnego merytorycznego wsparcia dla pracowników socjalnych. Decyzja ta nie wynika chyba albo z braku szacunku dla nauki i kadry pomocy społecznej, albo z ignorancji.

Raz jeszcze w imieniu własnym oraz wieloletnich współpracowników Instytutu składam Państwu najlepsze życzenia satysfakcji w pracy i radości w życiu prywatnym.

Dr Joanna Staręga-Piasek