“Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” wpisane do wykazu czasopism naukowych MNiSW

W grudniu 2013 roku czasopismo “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” otrzymało 4 punkty w ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW oraz zostało  umieszczone w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez ministerstwo.Czasopismo znalazło się w części B wykazu, który dostępny jest w całości pod adresem http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html. Wszyscy autorzy, którzy w roku 2013 publikowali artykuły w “Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych”, otrzymują w związku z tym punkty za swoje publikacje.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.