Bezpłatne seminarium w Warszawie i Lublinie

Zapraszamy na seminarium Praca z małym dzieckiem – szansą na skuteczną profilaktykę społeczną w Polsce. Seminarium skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym  pracowników administracji samorządowej, rządowej oraz III sektora.

Celem seminarium jest prezentacja dobrych praktyk realizowanych w Polsce przez samorządy, pomoc społeczną i trzeci sektor oraz pokazanie znaczenia zajęć dla małych dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

W seminarium zostaną uwzględnione przepisy nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacje organizacyjne:

  • Seminarium odbędzie się w dniach:

- 2 czerwca 2011 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.
- 6 czerwca 2011 r. w Lublinie (miejsce zostanie podane mailem)
- 9 czerwca 2011 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23

  • Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu o kwoty 200 zł, poniesionych w celu dojazdu do i z Warszawy/ Lublina.

Do pobrania:

Zaproszenie i program seminariumKLIKNIJ TUTAJ
Formularz zgłoszeniowyKLIKNIJ TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.